РЕКЛАМА

За връзка с редакцията: 0898 486294

E-mail: contact@nbp.bg

Телефон за реклама: 0877 869828

Телефон за обяви: 0900 630 79 за абонати на А1, Yettel, Vivacom

nbp_reklama@mail.bg

E-mail: reklama@nbp.bg

Facebook


ОФЕРТА ЗА РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ 

ЗА ПРЕДСРОЧНИ ПАРЛАМЕНТАРНИ ИЗБОРИ – 2 ОКТОМВРИ 2022 г.

https://www.nbp.bg/nbp/wp-content/uploads/2022/08/OFERTA-IZBORI-2022.pdf
Договори за предсрочни парламентарни избори – октомври 2022:


ПП ГЕРБ, предмет на договора – рекламнно-информационно обслужване, Парламентарни избори 2 октомври 2022 г. Срок на договора – 2.09.2022-30.09.2022 г. Обща стойност в лева, с ДДС – 1000 лв.


ПП ВОЛТ, предмет на договора – рекламнно-информационно обслужване, Парламентарни избори 2 октомври 2022 г. Срок на договора – 9.09.2022-30.09.2022 г. Обща стойност в лева, с ДДС – 360 лв.


Коалиция „БСП за България“, предмет на договора – рекламнно-информационно обслужване, Парламентарни избори 2 октомври 2022 г. Срок на договора – 13.09.2022-30.09.2022 г. Обща стойност в лева, с ДДС – 300 лв.


ПП ДПС, предмет на договора – рекламнно-информационно обслужване, Парламентарни избори 2 октомври 2022 г. Срок на договора – 15.09.2022-30.09.2022 г. Обща стойност в лева, с ДДС – 264 лв.


tel