ad

Политика на поверителност

Сайтът bnp.bg е собственост на „Национална бизнес поща” ЕООД наричано по-долу „Национална бизнес поща”, „дружеството”, „ние“. Представяме нашата Политика за защита на личните данни и използване на бисквитки, в която Ви информира за начина, по който личните Ви данни се обработват и какви права притежавате.

ЛИЧНИ ДАННИ

Под лични данни се разбира всяка информация, свързана с идентифицирано или подлежащо на идентификация физическо лице; физическо лице, което може да бъде идентифицирано, може да бъде идентифицирано пряко или непряко чрез позоваване на идентификатор, като име, идентификационен номер, данни за местоположението, онлайн идентификатор или един или повече фактори, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, умствена, икономическа, културна или социална идентичност на едно физическо лице.

Чрез уеб сайта на nbp.bg събираме само лични данни, които се считат за необходими за контакта, който Национална бизнес поща би искал да поддържа с Вас, т.е. име, имейл адрес, имейл и/или телефонен номер.

КАК И КОГА СЕ СЪБИРАТ ЛИЧНИТЕ ДАННИ?

Вашите лични данни могат да бъдат събрани:
а. Когато се абонирате за бюлетина на nbp.bg по електронна поща или чрез нашия уебсайт;
б. Когато попълвате формуляра „Контакт“ в нашия уебсайт;
в. Когато заявите, че искате да участвате в събитие на nbp.bg;
г. Когато изпращате предложение за да си сътрудничите с Национална бизнес поща, по електронна поща или чрез този уебсайт;
д. Когато попълните формуляр за получаване на допълнително съдържание, предоставено по електронна поща, например електронна книга или друг тип документ;
е. Когато предоставите личните си данни на наш служител с цел контакт, например по чат на живо, чат в социални мрежи, имейл и/или телефонен разговор;

ЗАЩИТА НА ДАННИТЕ НА ДЕЦА
За нас е особено важна защитата на личните данни на малки деца. Деца под шестнадесет (16) години трябва да поискат от родител или настойник да ни предоставят лични данни онлайн.

ОСНОВАНИЕ И ЦЕЛИ НА ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

Правните основания за обработката на лични данни от Национална бизнес поща са следните:

а. Съгласие: Вашите лични данни могат да бъдат обработвани чрез свободно дадени, конкретни, информирани и недвусмислени указания, желания, които чрез изявление или чрез ясни позитивни действия, означават съгласие за обработката на лични данни, свързани с тях, от Национална бизнес поща. Ще поискаме Вашето съгласие, когато искаме да Ви изпращаме нашия бюлетин, да Ви каним на събитията, организирани от или с участието на Национална бизнес поща, и в случаите на комуникации, свързани с нашата дейност.

б. Законни интереси: Вашите лични данни може да са необходими за извършване на определени дейности от Национална бизнес поща, а именно процеси по подбор на персонал. Имайки предвид това, ние ще запазим Вашите данни, за да отговорим на получените заявки и заявки за контакт.

в. Обхват на предоставянето на услуги: Вашите лични данни ще бъдат обработени, когато са абсолютно необходими за предоставянето на консултации и съдействие, договорени от Вас.

г. Ваше съгласие, можем да използваме Вашите Лични данни, за да Ви предоставим маркетингова информация, анкети за удовлетворение на клиента или оценяване на услугите, специални оферти и промоции, чрез различни способи, включително ел. поща и SMS съобщения, съгласно приложимото законодателство.

ПЕРИОД НА СЪХРАНЕНИЕ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Национална бизнес поща ще пази Вашите лични данни само през периода, строго необходим за целта, за която са събрани.
Национална бизнес поща ще пази Вашите лични данни (име, адрес, имейл и телефонен номер) с цел да Ви информира за нашите събития, нови продукти, промоции и намаления, да Ви изпраща покани, както и бюлетин и/или други информационни публикации за период, съобразен с маркетинговите цели на компанията. Ние няма да споделяме Вашите лични данни с трети лица, като Ви гарантираме законно предвидените права, включително правото на достъп, правото на поправяне и противопоставянето на обработката на Вашите лични данни за търговски и маркетингови цели.
След като измине определения максимален краен срок, личните Ви данни ще бъдат анонимизирани по необратим начин, така че да могат да се съхраняват от Национална бизнес поща или безопасно да бъдат унищожени.

ТРАНСФЕР НА ЛИЧНИ ДАННИ
Национална бизнес поща гарантира, че ще предава Вашите лични данни, когато сметне за необходимо за целите, описани по-горе, само на фирми, предоставящи услуги на Национална бизнес поща, с които са сключени съответни договори при същите условия за обработка на лични данни. Тези субекти отговарят за прилагането на адекватни мерки за сигурност, залегнали в Общия регламент за защита на личните данни.
Национална бизнес поща гарантира, че ще се договаря само с доставчици на услуги и други администратори, които демонстрират, че работят в съответствие с Общия регламент (РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 27 април 2016 година, относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО).

ПРАВА НА СУБЕКТА НА ЛИЧНИ ДАННИ
Субектите на лични данни имат право да поискат от Национална бизнес поща достъп до техните лични данни, както и да поискат поправяне, изтриване, ограничаване на обработката на личните им данни по всяко време. Субектите имат правото на възражение, правото на преносимост на данните и правото да оттеглят съгласието си по всяко време, без да се компрометира законосъобразността на процеса, извършен от даденото предварително съгласие. За целта, моля свържете се с нас на имейл contact@nbp.bg. Субектите на данни също имат правото да представят жалба на надзорния орган или правото на съдебни действия срещу надзорния орган или администратора.

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ
Съдържанието на този уебсайт, включително марки, дизайни, лога, текстове, изображения, аудио и видео материали, е собственост на Национална бизнес поща, освен ако не е посочено друго чрез препратка към източника на съдържанието. Такова съдържание е защитено в рамките на общите правни условия и международното и националното законодателство относно защитата на интелектуалната собственост. Не е позволено да се показва, възпроизвежда, разпространява, променя, предава или използва съдържанието на настоящия уебсайт по какъвто и да е начин за всяка обществена или търговска цел, без предварителното изрично писмено съгласие на Национална бизнес поща / nbp.bg.
Въпреки това, потребителят може да отпечата всяка част от материала на уебсайта, стига той да не бъде променен по никакъв начин, ако се използва за лични и нетърговски цели, и докато указанието за собственост не бъде премахнато.

Връзки към други уеб сайтове
Връзките в уеб сайта на nbp.bg могат да Ви препратят до други уебсайтове.  Национална бизнес поща не носи отговорност, не одобрява и по никакъв начин не поддържа или не се обвързва със съдържанието в тях и в свързаните с тях уебсайтове.
Съветваме Ви да прочетете Декларацията за поверителност на всеки от тези уеб сайтове.

За да предложим лесни, удобни и наистина полезни услуги, ние използваме бисквитки (cookies). Нашата политика за бисквитките (cookies) обяснява видовете технологии, които използваме, какво правят те и какъв е Вашият избор по отношение на тяхната употреба.

Какво представляват бисквитките?

Бисквитките са малки частици данни, които се изпращат до Вашия браузър от уеб сървър и се съхраняват на Вашето устройство, така че сайтът да може да разпознае Вашия компютър. Има два вида бисквитки – постоянни и временни или „сесийни“ бисквитки. Постоянните бисквитки се съхраняват като файл на Вашия компютър или мобилно устройство за дълъг период от време. Сесийните бисквитки се поставят временно в компютъра Ви, когато посещавате нашия сайт, но изчезват, когато затворите страницата, което означава, че те не се съхраняват за постоянно на Вашето устройство. Повечето компании използват бисквитки на сайтовете си, за да подобрят използваемостта.

Какви бисквитки използваме и как?

Ние използваме информацията от бисквитките, за да направим нашата страница по-приятна, удобна и лесна за използване от потребителите. Използваме следните видове бисквитки:

Задължителни бисквитки (essential cookies)

Тези бисквитки са строго необходими, за да може сайтът да изпълнява своите функции. Например използваме тези бисквитки:

  • за да установим автентичността на нашите потребители, когато те използват сайта, така че да можем да предоставим нашите услуги;
  • за да можем да изпълняваме нашите условия за ползване на сайта и да поддържаме сигурността на нашите услуги.

Сесийни бисквитки

Използваме сесийни бисквитки, например:

  • за да Ви позволим да се движите между отделните страници на нашия сайт, без да е необходимо отново да се логвате;
  • за да Ви разпознаваме, когато се връщате на нашия сайт, за да използвате услугите ни.

Помнете, че бисквитките не могат да навредят на Вашите файлове или да увеличат риска от вируси в компютъра Ви.

Използваме и някои бисквитки на трети страни като част от нашите услуги. Тези бисквитки се управляват от съответните сайтове и не се контролират от нас. По-долу са изброени бисквитките на трети страни, които използваме, някои от които могат да бъдат изключени с помощта на общите настройки на Вашия браузър. За други е необходимо да посетите съответните сайтове и да следвате осигурените инструкции.

Използваме Google Analytics, за да генерираме статистика за трафика на сайта и източниците на трафик. За отказ вижте https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Използваме интегрирани бутони за споделяне на социалната мрежа Facebook. Ако не искате Вашето посещение на нашия уебсайт да бъде свързано със съответния потребителски профил в социалната мрежа, моля, излезте от потребителския си профил в Facebook. Вие можете да предоставите или ограничите възможността на Facebook и неговите партньори да Ви показват реклами във и извън Facebook. Въпреки това, данните от Facebook се съхраняват и обработват, така че има възможност за връзка към съответния потребителски профил и Facebook може да използва информацията за собствени рекламни цели, в съответствие с политиката за използване на данни на Facebook https://www.facebook.com/about/privacy.

„Бисквитки“ от трети страни
Съдържащите се на страниците препратки към други сайтове и вградено съдържание от други сайтове (като пример:YouTube, Vimeo или Instagram) могат да поставят „бисквитки“ и от тези други сайтове на Вашето крайно устройство при посещаване на тези сайтове или отварянето на съдържанието от тях. В практиката такива „бисквитки“ се наричат „бисквитки от трети страни“. Нашият сайт няма контрол върху генерирането и управлението на „бисквитки от трети страни“. За повече информация относно целта за използване на „бисквитки на трети страни“ и тяхното съдържание, моля да потърсите и да се запознаете с политиките за поверителност и използване на „бисквитки“, приети от съответните трети страни.

Google Analytics
Нашата Интернет страница използва Google Analytics („Гугъл Аналитикс“), услуга за анализ, за да разберем по какъв начин потребителите ползват нашите страници. Информацията за използването на този сайт, придобита посредством бисквитки, обикновено бива предавана и съхранявана от Google на сървъри в САЩ. На този сайт е активирано IP обезличаване, поради което Google ще заличи частично IP адреса на потребителя. Само в изключителни случаи пълният IP адрес се изпраща и заличава частично на сървъри в САЩ.
Можете да изключите събирането на данни от Google Analytics чрез съответните настройки на вашия браузър, чрез бутона Бисквитки настройки или като кликнете на следния линк. При последната опция на компютъра ви ще бъде създадено Opt-Out-Cookie (бисквитка за отказ), което предотвратява бъдещето събиране на данните ви, когато посетите тази страница.
Подробности за това как се събират и обработват данни от Google можете да намерите на следния линк: www.google.com/policies/privacy/partners/

Facebook-Pixel (Facebook-пиксел)
Нашата уеб страница използва Facebook-пиксел. Facebook-пикселът е HTML код на нашата уеб страница, който ни позволява да задаваме, измерваме и оптимизираме аудитория при провеждането на маркетингови кампании.
Facebook-пикселът измерва реализациите на различните устройства, позволява автоматично създаване на целеви групи от посетители на сайта, както и повторно насочване и създаване на динамични реклами.
Чрез Facebook-пиксела не събираме лична информация директно, а вместо това използваме наличната информация за потребителя с цел повторно насочване към нашата уеб страница при сърфирането му в Интернет. При това действие обаче ние не знаем персонална информация за конкретния потребител – например кой е потребителя.

Google AdWords
Този уеб сайт използва Google AdWords, услуга за ремаркетинг и поведенческо насочване предоставена от Google. С тази услуга рекламната дейност на нашия уебсайт се свързва с рекламната мрежа Adwords посредством „бисквитки“. Ние  не идентифицираме и не събираме данни за потребителите посредством Google AdWords. Можете да се откажете от показване на реклама чрез Google AdWords тук.

Plug-in (Пългини) и Социални медии
В страницата ни може да са интегрирани бутони за споделяне към социалните мрежи. Всички бутони за споделяне са настроени в съответствие с изискванията за защита на личните данните. Само когато кликнете върху съответния „бутон за споделяне“ на този уебсайт (и то само тогава), се установява пряка връзка между вашия браузър и сървъра на администратора на съответната социална мрежа. Според администраторите на социалните мрежи, не се събират лични данни от социалните мрежи без кликване върху съответния бутон за споделяне.
Само при регистрирани членове се събират и обработват такива данни, включително и IP-адреса. Ако не искате Вашето посещение на нашия уебсайт да бъде свързано със съответния потребителски профил в социалната мрежа, моля, излезте от потребителския си профил в съответната социална мрежа.
Като собственик на тази Интернет страница нямаме информация за съдържанието на предоставяните данни и за начина на тяхното използване от страна на социалните мрежи. За повече информация относно използването на данни от социалните медии вижте правилата за поверителност на съответните социални мрежи. Нашата Интернет страница може да включва притурки. Притурките са интерактивни мини-програми, които функционират в нашата страница, за да предоставят специфични услуги от други компании. Примерите включват показване на новини, мнения, видео и други. Възможно е чрез притурки да се събира лична информация, например адреса на Вашата електронна поща. Притурките може също да задават „бисквитки“, които да позволяват правилното им функциониране. Информацията, събирана от притурка, се ръководи от политиката за поверителност на компанията, която е създала притурката.

Как се изтриват бисквитки?

Важно е да знаете, че Вие можете да изберете дали да приемете бисквитките или не. Ако искате да знаете кога Вашият компютър получава бисквитка, можете да настроите браузъра си така, че той да Ви уведомява за това. Така имате възможност да приемете или откажете дадена бисквитка. Вашият компютър може да бъде настроен да отхвърля всички бисквитки. Ако искате да разберете как да направите това, моля, посетете www.aboutcookies.org.

Моля, обърнете внимание, че промените в браузъра Ви, с които се деактивира функцията за бисквитки, ще попречат на част от нашия сайт да функционира правилно.

Информация за браузърите и за начина на настройка на предпочитанията за файловете на бисквитки можете да намерите на следните уеб страници или друга документация на интернет браузърите:

  • Chrome
  • Firefox
  • Internet Explorer
  • Android
  • Iphone и Ipad

Ефективен инструмент за управление на бисквитките се предлага също на сайта http://www.youronlinechoices.com/bg/.

Можете да използвате опцията за отписване от “бисквитки” на Google Analytics,, намираща се на следния адрес: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/

Промени в нашата политика за бисквитките

Всички бъдещи промени в нашата Политика за бисквитките ще бъдат публикувани на тази страница. Всички промени влизат в сила незабавно, с публикуването на този документ на сайта на nbp.bg

За контакти

С радост приемаме всякакви въпроси и коментари, свързани с политиката ни за бисквитките. Моля, изпращайте ги на contact@nbp.bg или ни се обадете на посочените в сайта телефонни номера.

СИГУРНОСТ НА ДАННИТЕ
Национална бизнес поща сме възприели адекватни технически и организационни процедури с цел да се избегнат нарушения на сигурността, неправомерен достъп до лични данни, унищожаване или незаконна употреба.